Logo Mandorla

In het logo van mijn praktijk komt de mandorla samen met mijn tekening die ik spontaan maakte, toen een vriend me vroeg te verhelderen wat er zich ontvouwt in een transpersoonlijk astrologisch consult. 

- De ene cirkel in het midden representeert mij als astroloog/counselor.

- De andere cirkel in het midden vertegenwoordigt de cliënt die bij mij een consult doet. 

- De kleine cirkel helemaal in het midden verbeeldt de geboortehoroscoop, waaromheen astroloog en cliënt zitten. 

- De twee cirkels (van astroloog en cliënt) vormen samen het millennia oude, universele symbool dat mandorla wordt genoemd. Het wordt ook wel vesica piscis genoemd. Mandorla is Italiaans voor amandel. Het is de benaming voor de amandelvormige figuur die ontstaat als twee cirkels, ofwel tegendelen, elkaar ontmoeten en zich met elkaar verenigen, zoals: hemel en aarde, geest en materie, mannelijk en vrouwelijk, yang en yin, uiterlijk en innerlijk. De mandorla kent een uitgebreide en diepe symboliek, waaronder: de ziel die zich heilzaam manifesteert in de wereld.

- De gekleurde cirkel om de twee cirkels in het midden toont de temenos ofwel sacred space: de heilige, veilige ruimte waarbinnen mijn cliënt en ik samenzijn, en waar alles ter sprake kan komen waarover cliënt het met mij wil hebben, terwijl cliënt weet dat ik me aan de geheimhoudingsplicht houd, zodat bij mij blijft wat cliënt met mij wil bespreken.

- De buitenste cirkel staat symbool voor het 'wetende veld' (ofwel Akasha-veld), het kosmische informatieveld waarin alles en wij allen zijn opgenomen, dus ook astroloog, cliënt, geboortehoroscoop en de sacred space.

- De ruit staat symbool voor een wezenlijk onderdeel in de structurele (Zwarte Lichten) astrologie, namelijk de Diamant, die in de vorm van een ruit in een geboortehoroscoop staat. En die in de sacred geometry ook de 'vesica diamond' heet. We zouden die ruit ook de mandorla-diamant kunen noemen.

- De twaalf stralen staan zowel symbool voor de twaalf astrologische archetypen (en daarmee ook de twaalf essentiële levensgebieden in een geboortehoroscoop), als voor de spaken in het wiel van Brahman: symbool voor de eenheid in verscheidenheid. Iedere spaak is een uniek individu (atman, het unieke zelf), terwijl al die spaken samenkomen in het centrum, de naaf van het wiel, waar we allen één zijn (brahman, het kosmische zelf).