Astrologie

Zelfinzicht: kompas voor het leven
Je staat midden in de voortrazende wereld en het volle leven. Je wilt je potentieel ontwikkelen, je zielsverlangen en zielskwaliteit in vrijheid en liefdevolle verbondenheid manifesteren. Een mens is meer dan een lichaam met een persoonlijkheid. We hebben een lichaam en persoonlijkheid maar we zijn bewustzijn. We zijn als ziel (essentie) voortdurend in ontwikkeling van (voor) de geboorte tot (na) de dood. 

Nu eens loopt het op rolletjes, dan weer ervaar je heel wat tegenwind. In beide gevallen kun je de behoefte hebben meer inzicht te krijgen in jezelf en de weg van je ziel in dit leven. Je kunt allerlei obstakels, beperkingen en dilemma’s tegenkomen op je innerlijke en/of uiterlijke levensreis. Dan is het fijn je inzicht in jezelf en je levensweg te kunnen verdiepen en verhelderen om zo (weer opnieuw) vanuit essentie in de levensstroom terecht te komen. 

Op je levensreis kun je een kompas goed gebruiken. Ik begeleid je bij het (terug)vinden, het (her)ijken van je innerlijk kompas, waarmee je soeverein over de woelige baren van het innerlijke en uiterlijke leven kunt navigeren.

Betekenisvolle ontwikkelingen in de astrologie
De mens(heid) is voortdurend in ontwikkeling, zo ook de astrologie. Daarin hebben de laatste decennia belangrijke ontwikkelingen en vruchtbare vernieuwingen plaatsgevonden. De 20ste eeuw heeft de psychologische astrologie tot bloei gebracht, die inzicht biedt in de persoonlijkheid midden in de dualiteit van alledag. De dieptepsycholoog Carl Jung gebruikte geboortehoroscopen in zijn praktijk. En in het archief van de transpersoonlijk psycholoog Roberto Assagioli zijn in 2012 honderden geboortehoroscopen ontdekt, die deze grondlegger van de psychosynthese gebruikte in zijn werk met cliënten. Dat zij geboortehoroscopen gebruikten is van grote betekenis voor de transpersoonlijke psychologie, de psychotherapie en de astrologie.

De kracht van astrologie 
Met behulp van de evolutionaire, structurele (Zwarte Lichten), spirituele, transpersoonlijke astrologie van de 21ste eeuw kun je niet alleen inzicht verwerven in je potentieel, talenten, kwaliteiten en je centrale levensthema's.

Het geeft je ook diepgaand en helder inzicht in je spirituele ontwikkelingsweg, de ontwikkelingsweg van je ziel, je familiekarma, je zielsverlangen, je zielskwaliteit, 
de ontwikkelingsintentie van je ziel en je centrale levensthema’s.

Dit inzicht kan je ondersteunen om je leven zinvol vorm te geven. Overigens 'beïnvloeden' of 'sturen’ de planeten en sterren je niet. De geboortehoroscoop laat ook niet een vaststaand, onveranderbaar levenslot zien. Door bewustwording neemt je creatieve stem in je levensbestemming juist toe. Het is een levenskunst om je persoonlijkheid en ziel op het zelfde spoor te brengen. Zo komt je Unieke Zelf tot bloei.

Vorige levens?
In de geboortehoroscoop is ook informatie af te lezen over thema’s uit vorige levens die nu nog kunnen doorspelen. Misschien is deze optie voor jou een brug te ver, omdat je niet gelooft in reïncarnatie. Dan is het goed om dit te bedenken: de ervaring van evolutionair astrologen is dat je hier ook niet in hoeft te geloven. De betreffende thema’s blijken hoe dan ook een rol te spelen in je leven. Bijvoorbeeld omdat ze veroorzaakt zijn door gebeurtenissen rond je geboorte of ontwikkelingen in je vroegste levensfase. Daarnaast zou je het ook zo kunnen zien: je resoneert met bepaalde oerthema’s in het collectief onbewuste. In een evolutionair/spiritueel astrologisch consult kun je je bewust worden van deze meespelende thema’s.

'When you don't follow your nature there is a hole in the universe where you were supposed to be.'
~ Dane Rudhyar, astroloog