Relatieconsult

Een relatieconsult is bedoeld voor partners die met een vraag zitten over hun relatie. Of die in hun relatie steeds als partners tegen bepaalde patronen aanlopen. En die in die vraag of patronen inzicht willen krijgen. Of hoe dan ook in hun relatie en het potentieel van de relatie meer inzicht willen krijgen.

Ik ontvang graag de vragen/onderwerpen/kwesties die er spelen, voordat ik met mijn voorbereiding begin. Natuurlijk kunnen er ook tijdens het consult vragen gesteld worden die dan spontaan in je opkomen. Een relatieconsult bestaat uit drie consulten/sessies.

Het eerste en tweede consult (duur per consult: twee uur)
Hierin duid ik het relatiebeeld dat naar voren komt in de geboortehoroscoop. In het eerste consult van de ene partner. In het tweede consult van de andere partner. Ik belicht waar je zelf naar op zoek bent in een partner en in een relatie, wat je zelf te bieden hebt in een relatie en welke thematiek en dynamiek hierbij een rol speelt. Je hebt als heel mens een relatie met een heel mens. Daarom komen ook belangrijke andere onderdelen in de geboortehoroscoop aan bod, zoals de grondstructuur van je persoonlijkheid, de verbindingsbrug tussen persoonlijkheid en ziel, en de ontwikkelingsweg van je ziel. Beide partners zijn bij beide sessies aanwezig. Je hoort dus wat in de geboortehoroscoop van je partner naar voren komt. Met de ene partner ben ik in gesprek over de geboortehoroscoop. De andere partner luistert op dat moment alleen maar, en mengt zich niet in het gesprek dat ik voer met degene aan wie ik de duiding geef. Het is namelijk al heel waardevol voor het inzicht in de relatie als je gewoon openstaat voor het algemene relatiebeeld, de grondstructuur van de persoonlijkheid, de verbindingsbrug tussen de persoonlijkehid en ziel, en de ontwikkelingsweg van de ziel van je partner. En voor wat er tijdens de duiding tussen mij en de partner besproken wordt.

Tussen het eerste/tweede en derde consult
Het eerste en tweede consult doen we op twee verschillende dagen, binnen een à twee weken. Je kunt de geluidsopname beluisteren, waardoor het verder kan bezinken. Eventuele vragen die naar boven komen, kun je in het derde consult inbrengen.

Het derde consult (duur: twee uur)
Een of twee weken later ga ik in het derde consult in op hoe jullie als partners op elkaar inwerken. Hoe jullie met elkaar relateren. Welke thematiek/dynamiek binnen de relatie in het bijzonder tot uiting komt of kan komen. Hoe de relatie op zich vorm kan krijgen. En welke thematiek en dynamiek in de relatie speelt. Dit gaat aan de hand van een synastrie-horoscoop en een composiet-horoscoop. Hierbij verbind ik de geboortehoroscopen van de partners met elkaar via specifieke astrologische technieken. In dit consult zijn we met z’n drieën met elkaar in gesprek over de relatie, wat daarin zoal speelt, en wat aan de orde komt binnen het consult.

Karmisch/evolutionair perspectief
Het is ook mogelijk — als jullie als partners daarvoor openstaan — om de relatie in karmisch/evolutionair perspectief te bekijken. Voor zover daarover aanwijzingen te vinden zijn in de geboortehoroscoop, de synastrie- en composiethoroscoop, kan ik de thematiek/dynamiek meenemen, die meespeelt vanuit vorige levens. Ik kan geen concrete omstandigheden benoemen uit vorige levens. Wel thematiek/dynamiek, die in vorige levens heeft gespeeld en die nu tussen jullie als partners in dit leven uitgewerkt wil worden. Als het kader van vorige levens je niet aanspreekt, kunnen we dit onderdeel ook beschouwen in het het licht van diep verankerde thematiek/dynamiek die hoe dan ook in de relatie meespeelt.

Tot slot
Het is bij dit alles belangrijk dat beide partners het zien zitten om vanuit astrologisch perspectief naar zichzelf, de partner en de relatie te kijken. En open te staan voor wat daarin naar boven komt. De diepgang is mede afhankelijk van de mate waarin de partners bereid zijn naar zichzelf te kijken, zichzelf en de relatie te onderzoeken, en openstaan voor wat er zoal naar voren komt. Ik gebruik tijdens deze drie consulten geen astrologisch jargon.