Consult transpersoonlijke counseling

Transpersoonlijke counseling is geen therapie of coaching in de traditionele zin van het woord. Het is het doorlopen van een innerlijk ontwikkelingsproces, waarin jij en ik gedurende één of meerdere sessie(s) een bepaalde periode samen oplopen. Met name een spiritueel ontwikkelingsproces of een spirituele crisis kunnen hierbij centraal staan. 

Transpersoonlijke counseling varieert — in wederzijds overleg — van een eenmalig gesprek tot een traject van vijf sessies van een uur. Het eerste consult betreft een intake. 

in overleg zijn ook langere en meerdere sessies mogelijk. Een langer traject stellen we in samenspraak vast en kunnen we tussentijds in overleg bijstellen. 

Mocht je behoefte hebben je eerst even te willen oriënteren en kennis met me te maken om te kijken of het klikt, dan kan dat in een gratis kenninsmakingsgesprek van een half uur (online of telefonisch).

In consulten transpersoonlijke counseling kun je bij me terecht: 

met:
- vragen/problemen op emotioneel, relationeel, existentieel en spiritueel gebied
- zingevingsvragen, zingevingsproblematiek
- thema's rond lijden aan het leven.

Of om inzicht te willen krijgen in en het integreren van je:
- bijzondere bewustzijnservaringen
- mystieke eenheidservaringen
- levens- en zingevingsvragen
- zielskwaliteiten, levensthematiek en levensmissie.

Of als je je bevindt in:
- een natuurlijk spiritueel bewustwordingsproces en daarin begeleiding wenst
- een spirituele crisis (maar niet in een psychose) en daarbij begeleiding wenst
- een proces van heroriëntatie (qua opleiding, werk, relatie of zingeving).

Over transpersoonlijke counseling