Mijn aanpak

Synergie van ratio en intuïtie
Als astroloog kan ik je met een consult bijstaan. Ik combineer psychologische, (familie)karmische, evolutionaire, structurele (Zwarte Lichten), spirituele, Huber-, uurhoek-, en transpersoonlijke astrologie om jouw inzicht in je innerlijk ontwikkelingsproces te verdiepen en te verhelderen. Ik werp licht op je levensthema’s en zielsthema’s. 

De geboortehoroscoop is een heldere spiegel, een magistrale landkaart en een zuiver kompas ineen, die je ondersteunt bij het versneld verwerven van zelfinzicht. Zo is de geboortehoroscoop een prachtig hulpmiddel voor je innerlijk ontwikkelingsproces.

Jouw intentie en intrinsieke motivatie jezelf en je leven te willen onderzoeken en/of de voor jou wezenlijke vragen in te willen brengen, zijn een essentiële sleutel voor het ontsluiten van de schat aan informatie die besloten ligt in je geboortehoroscoop. Hierbij treedt het principe van de synchroniciteit in werking: het ervaren van zinvolle samenhangen tussen van elkaar (schijnbaar) onafhankelijke grootheden. Je ontvangt daartoe per mail — vooraf aan het consult — een paar vragen. Je antwoorden daarop neem ik mee gedurende mijn voorbereiding op het consult. 

Mijn cognitieve en intuïtieve vermogens draaien gezamenlijk op volle toeren, zowel bij de voorbereiding als tijdens het consult. Ik zet ook diverse astrologische progressietechnieken in, die laten zien hoe de situatie er op dit moment voor staat. Deze maken tevens zichtbaar welke ontwikkelingen zich astrologisch gezien kunnen gaan aftekenen. Voor alle duidelijkheid: ik doe geen voorspellingen. Wel is het mogelijk om met behulp van je geboortehoroscoop licht te werpen op de algemene ontwikkelingsthema’s en tendensen die een rol zouden kunnen gaan spelen in je leven. 

De geboortehoroscoop is een ongeëvenaard fijnzinnig en complex instrument. Ik gebruik dan ook geen astrologisch jargon tijdens het consult (het is geen les in astrologie).

'The higher purpose of astrology is not to try to change one's destiny, but to fulfil it through growing in awareness.'
- Stephen Arroyo, astroloog