Over de mandorla


Mandorla
Mandorla is Italiaans voor amandel. Het is de benaming voor de amandelvormige figuur die ontstaat (zie illustratie) als twee cirkels, ofwel tegendelen, elkaar ontmoeten en zich met elkaar verenigen, zoals: hemel en aarde, geest en materie, mannelijk en vrouwelijk, yang en yin, uiterlijk en innerlijk. De mandorla kent een uitgebreide en diepe symboliek, waaronder: de ziel die zich heilzaam manifesteert in de wereld.


Over de praktijknaam Mandorla
Een eigen praktijk een naam geven is een bijzonder proces. Zoveel mooie en toepasselijke namen zijn in me opgekomen. Spontaan en gezocht. Maar hoe mooi een naam ook is, het is daarbij ook fijn en van belang dat die naam aansluit bij de inhoud van de praktijk. 

Overigens bevat het webadres twee extra letters: het Italiaanse lidwoord 'la' ('de' in het Nederlands). Enkel het woord mandorla in het webadres was al vergeven, ook met diverse andere extensies. Ik wilde zo dicht mogelijk bij enkel het woord mandorla blijven, vandaar dat die twee letters van het lidwoord 'la' erbij zijn gekomen. Maar de praktijknaam is en blijft Mandorla. 

Er zijn twee belangrijke momenten die er aan hebben bijgedragen dat Mandorla de naam voor mijn praktijk is geworden.

Eerste moment
Ik kwam er achter — tijdens het schrijven van mijn afstudeerscripte in 2020 — wat de oorsprong is van de vorm van het Ei van Assagioli. Het Ei van Assagioli is een model voor het menselijk bewustzijn, inclusief de transpersoonlijke laag. Dat bewustzijnsmodel heeft de transpersoonlijk psycholoog en grondlegger van de psychosynthese Roberto Assagioli (1888-1974) ontwikkeld. Een van de meest geliefde plekken van Assagioli was de San Marco in Florence, waar hij gedurende vele jaren heel wat uren in contemplaite heeft gezeten tegenover het schilderij 'De Transfiguratie' van Fra Angelico. De achtergrond van dat schilderij vormt een mandorla. En die vorm heeft Assagioli zeer waarschijnlijk geïnspireerd om zijn bewustzijnsmodel in de vorm van een ei te gieten.

De mandorla is een veel voorkomend symbool in de religieuze kunst. De mandorla ontstaat door twee cirkelsegmenten die samen een amandelvormige figuur vormen. Hierin wordt vaak Jezus of een heilige afgebeeld. Het symboliseert het samenkomen van twee werelden. In de vroegchristelijke kunst betekende de mandorla bijvoorbeeld het samenkomen van hemel en aarde. Zie ook hier en hier.

Maar gaandeweg ontdekte ik dat de mandorla in alle tijden en culturen voorkomt, en gepaard gaat met een zeer rijk en diepgaand palet aan symboliek. En ik ontdekte dat de mandorla het zelfde is als de vesica piscis, een essentieel figuur in de de heilige geometrie (sacred geometry). Zie daartoe ook verderop de diverse links.

Tweede moment
Een vriend vroeg me — eveneens in 2020 — hem uit te leggen wat er zich ontvouwt in een transpersoonlijk astrologisch consult. Ik heb toen spontaan een tekening gemaakt om het te verhelderen. Ik tekende daartoe onder andere een cirkel die symbool staat voor mij als astroloog en een tweede cirkel die de cliënt vertegenwoordigt. Beiden scharen zich om de geboortehoroscoop. En tot mijn blijde verrassing zag ik plots dat ook in deze tekening als vanzelf de mandorla ontstond. Ik herinnerde me daarbij wat ik eerder had ontdekt over de mandorla. Ik vond dat zo betekenisvol, dat ik op dat moment plots zeker wist welke naam ik aan mijn praktijk wilde geven: Mandorla. 

En die tekening vormt ook de basis voor het ontwerp van het logo van mijn praktijk.

Zie hier meer over de mandorla in relatie tot de ziel en gevleugelde wezens.


Meer informatie over de mandorla en de vesica piscis
Hierna volgen links met meer informatie over de mandorla, dit bijzondere eeuwenoude symbool, dat gerelateerd is aan de vesica piscis in de heilige geometrie (sacred geometry):

- De op deze pagina gebruikte illustratie komt hier vandaan.

- Hierhier en hier drie goede, korte maar krachtige teksten in het Engels over de reikwijdte van het symbool. 

- Hier een tekst van een medewerkster aan de Polytechnische Universiteit van Turijn (Italië) over de mandorla en vesica piscis, die aantoont dat de mandorla eerder werd gebruikt als benaming voor dit symbool dan vesica piscis. 

- Hier en hier over de mandorla in religieuze kunst.

- Hier over de mandorla in de iconografie en architectuur.

- Hier en hier twee teksten die vanuit het theosofisch perspectief naar de mandorla kijken en de directe link met de menselijke aura belichten, zoals dat ook in het boeddhisme en hindoeïsme naar voren komt. 

- Hier een Jungiaans perspectief op de mandorla.

- Hier over de relatie tussen de mandorla en het 'flower of life'-symbool.

- Hier over de vesica piscis in relatie tot de mandorla. 

- Hier en hier en hier over de mandorla en sacred geometry.

- Hierhier (inclusief een korte video) en hier (een verhelderende video) over de vesica piscis en sacred geometry.

- Hier over de spirituele symboliek van de amandel.

- Hier in deze tekst wordt de mandorla gebruikt om een essentieel inzicht uit de integrale spiritualiteit te verhelderen. Ik vertaal even een belangrijke alinea uit deze Duitse tekst:
'Twee cirkels overlappen elkaar in de mandorla. De christelijke traditie gebruikt de mandorla vaak om twee aspecten van de werkelijkheid weer te geven: het goddelijke en het menselijke. In relatie tot dit artikel is het als volgt: de ene cirkel symboliseert de Unio Mystica en ook de ervaring van de drie gezichten van God. De andere cirkel staat voor ons alledaagse bewustzijn; voor de structuur van het bewustzijn in de mens. De mandorla (Italiaans: 'amandel') is de plaats waar die twee aspecten van de werkelijkheid samenvallen en we tegelijkertijd ontwaken tot het ware zelf.'