Solaarconsult

Dit consult is alleen mogelijk als je al een geboortehoroscoop-consult bij mij hebt gedaan. Sommigen kennen deze optie onder de naam 'jaarhoroscoop'. Ik gebruik liever het begrip solaarhoroscoop, omdat je bij een jaarhoroscoop ook zou kunnen denken dat het een horoscoop betreft van 1 januari t/m 31 december. Maar in de solaarhoroscoop duid ik de ontwikkelingstendensen die te zien zijn op de middellange termijn van de ene verjaardag tot je volgende verjaardag. Dat doe ik in relatie tot de thematiek en dynamiek in je geboortehoroscoop en in relatie tot de ontwikkelingstendensen (progressies en transits) op de lange termijn, die langer dan een jaar geldig zijn.

Je zou het zo kunnen zien alsof de geboortehoroscoop de rivierbedding is, waarin je levensstroom vloeit. De progressies en transits zijn als een bocht van een paar jaar in die stroom, en de solaar is een tijdelijke belichting van een deel van het wateroppervlak in die bocht. Een flonkering van een jaar.

De levenskunst om je ziel en persoonlijkheid op één spoor te brengen is een levenslange reis. Je zou elk solaar-jaar kunnen zien als een fase of onderdeel op de ontwikkelingsweg van je ziel, die via de persoonlijkheid de zielsthema’s wil en kan manifesteren.

Alle soorten vragen die in je leven op het moment dat je je vragen stelt met het oog op een geboortehoroscoop-consult, kun je dan ook stellen met oog op een solaarhoroscoop-consult. Alleen is de duidingsinformatie dus slechts geldig voor het jaar van je ene verjaardag tot je volgende verjaardag (afgezien van de duiding die ik geef over de lange termijn die zich over meerdere jaren uitstrekt).

Met het oog op de soorten vragen die je kunt stellen, ontvang je van mij vooraf aan het solaarconsult ook nog wat suggesties voor vragen die van toepassing kunnen zijn bij een solaarhoroscoop.